Köpvillkor

Köpvillkor 

Konsumentköplagen (privatperson)

AMKVO AB/Dronarbutiken.se tillämpar Konsumentköplagen (SFS 1990:932) och Distansavtalslagen gentemot konsumenter. Som konsument har du därmed alla de rättigheter som omnämns i dessa lagar, bland annat tre års reklamationsrätt om du kan påvisa fabrikationsfel. Vid eventuell försening av din order så har du som kund rätt att häva köpet om den nya föreslagna leveranstiden inte godtas. Har förskottsinbetalning gjorts för en produkt som får försenad leverans så har du möjlighet att häva köpet och pengarna kommer att återbetalas inom 20 dagar. Läs mer om Konsumentköplagen på riksdagens hemsida.

Köplagen (juridiska personer)

AMKVO AB/Dronarbutiken.se tillämpar Köplagen (SFS 1990:931) gentemot juridiska personer, d.v.s. näringsidkare. Som näringsidkare har du därmed alla de rättigheter som omnämns i Köplagen. Läs mer om Köplagen på riksdagens hemsida.

Ångerrätt

Som konsument har du enligt Distans- och Hemförsäljningslag 2005:59, under vissa förutsättningar rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar, från den dag då du mottog varan. Ångerrätten gäller inte datorprogram, varor med bruten försegling/plombering. Du som konsument har rätt att undersöka varan för att se vad den har för egenskaper och funktion.

Om du som konsument inte är försiktig, använder eller hanterar varan på ett sätt som inte är nödvändigt för att undersöka den kan du bli skyldig att ersätta drönarbutiken för varans värdeminskning.

Ångerrätten gäller endast konsumenter, ej företag.

Hur utnyttjar du din ångerrätt?
Skicka aldrig varor till oss utan att först ha kontaktat oss och fått din retur eller reklamation godkänd av oss, om så sker fråntar vi oss allt ansvar för produkten och eventuella kostnader. Vid önskemål om att göra en retur eller reklamation, kontakta vår kundtjänst på info@dronarbutiken.se.

Garanti och reklamation

De flesta av Säljarens varor omfattas av 12 månaders garanti. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan justering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Säljaren så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Säljaren att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Säljaren strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Säljaren mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Säljaren förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Säljaren riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder, se www.arn.se, Mer information finns på www.konsumentverket.se.
Vid felaktigt mottagen eller defekt vara där Kund önskar ny ersättningsvara, kommer Säljaren att skicka ut ersättningsvaran med en faktura från Klarna. Följesedeln ska returneras tillsammans med den felaktiga eller defekta varan. Fakturan avskrivs när den returnerade varan registreras på lagret. Se Klarnas betalningsvillkor.

Betalning

Vi erbjuder ett flertal alternativ för betalning. Nedan redovisas några av de vanligaste betalsätten. Inga betalsätt bortsett från avbetalning medför några extra kostnader.

BETALKORT 

hjälper dig att snabbt och enkelt betala med ditt Visa- eller Mastercardkort. Ingen kortinformation sparas i vår databas.

AVBETALNING kan vi erbjuda tillsammans med Klarna AB. Du kan delbetala i 3 upp till 36 månader. Väljer du att delbetala på 3, 6 eller 12 månader så är det räntefritt och det första inbetalningskortet ska betalas inom en månad. Avbetalningar genom Klarna gäller endast för privatpersoner. Vid Klarna avbetalning kan din order enbart skickas till din folkbokföringsadress.

FAKTURA 14 DAGAR kan vi erbjuda tillsammans med Klarna AB. Fakturan skickas till din mail när varorna har skickats från vårt lager. Vid betalning med Klarna faktura kan din order enbart skickas till din folkbokföringsadress.

FÖRETAGSFAKTURA erbjuder vi till aktiebolag, stat, kommun samt landsting efter kreditkontroll. Som standard erbjuder vi 10 dagars kredit. Observera att detta betalsätt endast erbjuds till aktiebolag, stat, kommuner och ladsting!

Orderbekräftelse på lagd order

Det är vikigt att du har fyllt i din e-postadress korrekt eftersom att det är dit vi skickar en orderbekräftelse direkt efter genomfört köp. Om du mot förmodan inte skulle få en orderbekräftelse efter köp kan du kontakta vår kundtjänst för att förvissa dig om att din order har bekräftats i våra system. 

Efter att du lagt din order kommer kommer den inom kort komma oss tillhanda i vårt ordersystem, när den landat där så skickas en orderbekräftelse till den e-postadress du angett. Om du inte får någon bekräftelse, kontrollera ditt spamfilter eller hör av dig till oss så hjälper vi dig. 

Observera att orderbekräftelsen endast är en bekräftelse på att vi mottagit din order och ingen garanti för att vi kommer kunna leverera i enlighet med denna bekräftelse. Alla order granskas manuellt för att upptäcka eventuella fel eller bedrägeriförsök. Vi förbehåller oss rätten att makulera beställningar, oavsett grund, det kan bero på tryckfel, tekniska problem, slutförsäljning eller dubbelbokningar. Vid en eventuell dubbelbokning går varan alltid till den kund som slutförde sin order först. Vi reserverar oss även för förseningar samt slutförsäljning. Om en beställd produkt är slutsåld eller utgår ur sortimentet kommer vi att kontakta dig och försöka hitta en likvärdig ersättningsprodukt.Vid eventuell felinformation har du rätt att häva ditt köp, med hänvisning till konsumentköplagen.

Kunduppgifter och integritet

Drönarbutiken är ansvarig för de personuppgifter som du lämnat till oss. Dessa uppgifter kommer att användas för att kunna behålla vår kundrelation och till marknadsföringsändamål.

På Drönarbutiken värnar vi om våra kunders personliga integritet och vill därför informera om en viktig förändring som påverkar hur vi framöver kommer att hantera dina personuppgifter.

Dataskyddsdirektivet GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som började gälla den 25 maj 2018 i Sverige och övriga EU/EES, inklusive Norge. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen och ställer bland annat högre krav på hur företag får behandla dina personuppgifter.

 

Produkter

Alla produkter vi säljer kan användas, och är godkända för användning, i Sverige. 

Priser

Priserna i webbhoppen annullerar tidigare publicerade priser och erbjudanden så att våra priser alltid är korrekt uppdaterade. Vi reserverar oss för mellanförsäljning och prisändringar utom vår kontroll, då vi kan tvingas till en prishöjning. Vi reserverar oss också för felpublicerade priser och förändringar utom vår kontroll. 

Moms

Alla priser visas inklusive och exklusive moms (25%)

Falska beställningar

Vi polisanmäler alla falska beställningar och beställningar gjorda med stulna kortnummer. I varje sådant fall gör vi allt vi kan för att hjälpa Polisen i utredningsarbetet.

Minderårig?

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillåtelse att beställa från oss.

Export utanför EU

Export av varor utanför EU medför att momsen dras av vid leveransen. Mottagarlandets moms och eventuell tull läggs senare på av respektive lands post/tullverk.

Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.