• Chasing M2 Pro Max är ett fjärrstyrt fordon (ROV) av industriell kvalitet som utformats för myndigheter och företag. Den är utrustad med åtta vektorstyrda propellrar som möjliggör 360-graders omnidirektionella rörelser. ROV:n kan förflytta sig med en maximal hastighet på 3 knop, dyka till 200 meter och förflytta sig inom en maximal horisontell radie på 400 meter.

  • Chasing M2 Pro Max